About

Setareh Noorani is an architect, researcher and curator at the Nieuwe Instituut, and is part of various experimental collectives. She uses various media in her projects and artistic contributions to explore ways of publicizing and embodying, questioning processes of trauma and time; always moving in the grey space between academic research and art. This is expressed in the research, disruption, dislocation, and uncovering of archives through spatial research and (self-)publishing, for example in her residencies at Voorheen De Gemeente (2022 – ), Biënnale Gelderland (2022), DSGN-IN at The Black Archives (2021-2022), SHELTER IN PLACE/SHELTER IN SOLIDARITY (2021) at Hotel Maria Kapel, Hoorn (together with graphic designer Matt Plezier, as SMET, supported by the Creative Industries Fund Netherlands), and spatial and architectural designs, for Metro54, Amsterdam Museum, Buro Stedelijk, Stedelijk Museum Amsterdam, Dutch Design Embassies, among others.

Her current (curatorial) research at the Nieuwe Instituut (Rotterdam, NL) focuses on the qualitative, paradigm-shifting notions of decoloniality, feminisms, queer ecologies, non-institutional representations, and the implications of the collective, more-than-human body in architecture, its heritage and ambiguous future scenarios – for instance as part of the projects Collecting Otherwise, Appropriation as Collective Resistance, Feminist Design Strategies, and Modernisms Along the Indian Ocean.  Setareh Noorani received for this work the Museum Talent Prize 2021, awarded by the Dutch Ministry of Culture and Science and, most recently, the Mondriaan Fund. She currently is in the curatorial team of the London Design Biënnale 2023, and involved in the selection committees of the yearly the Nieuwe Instituut Call for Fellows and Tilting Axis Fellowship. Setareh holds a master’s degree (MSc) in Architecture (TU Delft, cum laude).

(NL)

Setareh Noorani is architect, onderzoeker en curator (bij het Nieuwe Instituut), en maakt deel uit van verscheidene experimentele collectieven. Ze gebruikt in haar projecten en artistieke bijdragen diverse media om manieren van publiek maken en belichamen te onderzoeken, waarbij ze processen van trauma en tijd in twijfel trekt; hierbij altijd bewegend in het grijze gebied tussen academisch onderzoek en kunst. Uitingen hiervan zijn het onderzoek naar, het ontwrichten en het blootleggen van archieven door middel van ruimtelijk onderzoek en (zelf-)publicaties, bijvoorbeeld in haar residenties bij Voorheen De Gemeente (2022-), Biënnale Gelderland (2022), DSGN-IN bij The Black Archives (2021-2022), SHELTER IN PLACE/SHELTER IN SOLIDARITY (2021) bij Hotel Maria Kapel, Hoorn (samen met grafisch ontwerper Matt Plezier, als SMET, ondersteund door Stimuleringsfonds Creatieve Industrie (2021)) en haar ruimtelijke ontwerpen, voor onder andere Metro54, Amsterdam Museum, Buro Stedelijk, Stedelijk Museum Amsterdam en Dutch Design Embassies.

Haar huidige (curatoriaal) onderzoek bij het Nieuwe Instituut (Rotterdam, NL) legt zich toe op de kwalitatieve, paradigma verschuivende begrippen van dekolonialisme, feminismes, queerecologieën, niet-institutionele vertegenwoordigingen, en de implicaties van het collectieve, meer-dan-menselijke lichaam in de architectuur, diens erfgoed en meerduidige toekomstscenario’s — onder andere als onderdeel van de projecten Collecting Otherwise, Appropriation as Collective Resistance, Feminist Design Strategies en, meest recent, Modernisms Along the Indian Ocean. Setareh Noorani ontving voor dit werk de Museum Talent prijs 2021, uitgereikt door het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en het Mondriaan Fonds. Momenteel zit ze in het curatorenteam van de London Design Biënnale 2023, en is ze betrokken bij de selectiecomités van de jaarlijkse Nieuwe Instituut Call for Fellows en Tilting Axis Fellowship. Setareh heeft een mastergraad (MSc) in Architectuur (TU Delft, cum laude).

Selected publications
(forthcoming) Edens, C., Noorani, S., Schrijver, L., van ‘t Klooster, I. (eds.) ‘Vrouwen in Architectuur’: nai010 publishers, 2023
‘Housing Futures: An experimental get-together for a rekindled housing movement’, in Conversations, Radical Housing Journal 4.2, 2022
‘Designing for the ‘end’: embedding and enacting continuous actions’, in More Perspectives on Designing Cities for All: Pakhuis de Zwijger, 2022
‘Modes of Non-Linear Study’: Hoekhuis, 2022
‘Queer Life(lines) Within the Death of an Archive’,: Footprint 30 – Delft Architecture Theory Journal, 2022

Selected interviews
‘Máshogy gyűjteni az építészetet’ (Collecting architecture otherwise), épitészfórum
‘Onderzoeker met een missie’, FARO – tijdschrift over cultureel erfgoed
‘Bouwen aan Architectuur’, filosofisch podcast Kluwen
Waar Staat de Ontwerppraktijk’, ArchiNed
‘Architectuur als roeping kan een gevaarlijke gedachte zijn’, De Architect

Selected (curatorial, educational, and organisational) engagements
The Counter-Archive workshop, with gta archives (Archiving Absence), Parity Group (Fluid Archive) and SekundoS (Sonic Archive), hosted during Parity Talks, 2023
Colloquium ‘Noetics Without A Mind’, Delft University of Technology (Architecture Philosophy and Theory (APT) academic group and the Ecologies of Architecture (EoA) research group of the TU Delft Faculty of Architecture in collaboration with Het Nieuwe Instituut (HNI), 2022
Tutor ‘Archives and Information Studies’ cohort dr. Michael J. Karabinos, University of Amsterdam (UvA), 2022
Research tutor ‘Positions: Delft Lectures on Architectural Design and Research Methods‘, Delft University of Technology (chair of Methods of Analysis and Imagination), 2021
Research tutor ‘DATAPOLIS’, Delft University of Technology (chair of Complex Projects), 2021

Selected presentations
‘Collecting Otherwise as enacted project: A Trans-National situated and re-situated action’, with Robin Hartanto Honggare, at International Conference of Architectural Museums, 2022
‘Collecting Otherwise: co-developing a living, feminist archive’, at International Conference of Architectural Museums, 2022
Practicing Freedom series: Regarding Decoloniality and the Afterlife of Cultural Heritage Objects, at Goethe Institut Niederlande and Research Centre for Material Culture, 2022
Open For Discussion: Queering Architecture, with Adam Nathaniel Furman, Curatorial Research Collective, 2021
Common Field lecture series, with Marina Otero Verzier, at Barnard College – Columbia University, 2020