About

Setareh Noorani is an architect, researcher, zinester and is part of various experimental collectives. She uses various media in her projects and artistic contributions to explore ways of publicizing and embodying, questioning processes of trauma and time; always moving in the grey space between academic research and art. This is expressed in the researching, disrupting and exposing of archives through spatial research and (self-)publishing, for example in her residencies at the Biënnale Gelderland (2022-), DSGN-IN at The Black Archives (2021-2022), SHELTER IN PLACE/SHELTER IN SOLIDARITY (2021) at Hotel Maria Kapel, Hoorn (together with graphic designer Matt Plezier, as SMET), and spatial and architectural designs, for Metro54, Amsterdam Museum, and Stedelijk Museum Amsterdam among others. This work has been supported by the Creative Industries Fund Netherlands (2021).

Her current research at Het Nieuwe Instituut (Rotterdam, NL) focuses on the qualitative, paradigm-shifting notions of decoloniality, feminisms, queer ecologies, non-institutional representations, and the implications of the collective, more-than-human body in architecture, its heritage and ambiguous future scenarios – all part of the projects Collecting Otherwise, Appropriation as Collective Resistance, Feminist Design Strategies, and the cross-institutional The Critical Visitor.  Setareh Noorani received for this work the Museum Talent Prize 2021, awarded by the Dutch Ministry of Culture and Science and the Mondriaan Fund. She currently is in the curatorial team of the London Design Biënnale 2023, and involved in the selection committees of the yearly Het Nieuwe Instituut Call for Fellows and Tilting Axis Fellowship. Setareh holds a master’s degree (MSc) in Architecture (TU Delft, cum laude).

Selected publications
‘Queer Life(lines) Within the Death of an Archive’, in Footprint 30 – Delft Architecture Theory Journal, 2022

Selected interviews
‘Onderzoeker met een missie’, FARO – tijdschrift over cultureel erfgoed
‘Bouwen aan Architectuur’, filosofisch podcast Kluwen
Waar Staat de Ontwerppraktijk’, ArchiNed
‘Architectuur als roeping kan een gevaarlijke gedachte zijn’, De Architect

(NL)

Setareh Noorani is architect, researcher, zinester en maakt deel uit van verscheidene experimentele collectieven. Ze gebruikt in haar projecten en artistieke bijdragen diverse media om manieren van publiek maken en belichamen te onderzoeken, waarbij ze processen van trauma en tijd in twijfel trekt; hierbij altijd bewegend in het grijze gebied tussen academisch onderzoek en kunst. Uitingen hiervan zijn het onderzoek naar, het ontwrichten en het blootleggen van archieven door middel van ruimtelijk onderzoek en (zelf-)publicaties, bijvoorbeeld in haar residenties bij de Biënnale Gelderland (2022-), DSGN-IN bij The Black Archives (2021-2022), SHELTER IN PLACE/SHELTER IN SOLIDARITY (2021) bij Hotel Maria Kapel, Hoorn (samen met grafisch ontwerper Matt Plezier, als SMET) en haar ruimtelijke ontwerpen, voor onder andere Metro54, Amsterdam Museum en Stedelijk Museum Amsterdam. Dit werk is gesteund door Stimuleringsfonds Creatieve Industrie (2021).

Haar huidige onderzoek bij Het Nieuwe Instituut (Rotterdam, NL) legt zich toe op de kwalitatieve, paradigma verschuivende begrippen van dekolonialisme, feminismes, queerecologieën, niet-institutionele vertegenwoordigingen, en de implicaties van het collectieve, meer-dan-menselijke lichaam in de architectuur, diens erfgoed en meerduidige toekomstscenario’s — alle onderdeel van de projecten Collecting Otherwise, Appropriation as Collective Resistance, Feminist Design Strategies en de cross-institutionele The Critical Visitor. Setareh Noorani ontving voor dit werk de Museum Talent prijs 2021, uitgereikt door het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en het Mondriaan Fonds. Momenteel zit ze in het curatorenteam van de London Design Biënnale 2023, en is ze betrokken bij de selectiecomités van de jaarlijkse Het Nieuwe Instituut Call for Fellows en Tilting Axis Fellowship. Setareh heeft een mastergraad (MSc) in Architectuur (TU Delft, cum laude).

Selectie van publicaties
‘Queer Life(lines) Within the Death of an Archive’, in Footprint 30 – Delft Architecture Theory Journal, 2022

Selectie van interviews
‘Onderzoeker met een missie’, FARO – tijdschrift over cultureel erfgoed
‘Bouwen aan Architectuur’, filosofisch podcast Kluwen
Waar Staat de Ontwerppraktijk’, ArchiNed
‘Architectuur als roeping kan een gevaarlijke gedachte zijn’, De Architect