Voorheen De Gemeente – GJIN GOADEN / GJIN HEAREN (NO GODS / NO MASTERS) (2022 – 2023)

GJIN GOADEN / GJIN HEAREN — NO GODS / NO MASTERS, Vooronderzoek Residentie Voorheen De Gemeente

Rondom welke verhalen, mythen, sagen en theorieën zijn gemeenschappen in Leeuwarden gevormd? Op welke magische plekken wordt een veilig thuis gebouwd? Hoe nemen lokale gemeenschappen het maken van een collectieve identiteit (van verzet, solidariteit, en hoop) in eigen hand?

In de maanden november en december (2022) gaan we op zoek naar lokale geschiedenissen, vergeten verhalen, en discutabele bronnen rondom de ontwikkeling en gemeenschapsvorming van Leeuwarden (met uitlopers over geheel Friesland). Aan de hand van persoonlijke verhalen, ontmoetingen, boekenrijen en archiefmateriaal duiken we dieper in de alternatieve utopieën die Leeuwarden rijk is.

We zullen de geschiedenis van tegencultuur onderzoeken, dat als inspiratie kan gelden voor alternatieve toekomsten voor de stad – het onderwerp van onze uiteindelijke interventie in 2023. De Hania, een oud schoolgebouw en ooit gekraakt in de jaren ‘80 door kunstenaars en nu een levendige gemeenschap, vormt hierin het perfect startpunt.  

Meer informatie over de residentie en over SMET, hier.

EN:

Around what stories, myths, sagas and theories are communities formed in Leeuwarden? In what magical places is a safe home built? How do local communities take ownership of the making of a collective identity (of resistance, solidarity, and hope)?

During the months of November and December (2022), we will explore local histories, forgotten stories, and discutable sources surrounding the development and community building of Leeuwarden (with offshoots across Friesland). Using personal stories, encounters, rows of books, and archival material, we will dive deeper into Leeuwarden’s alternative utopias.

Through researching countercultures, we can gain inspirations for alternate futures for the city – the subject of our final intervention in 2023. The Hania, an old school building and once squatted in the 1980s by artists and now a vibrant community, is the perfect starting point in this.