Voorheen De Gemeente – NIMMENSLÂN / NO MAN’S LAND (2023)

Online Tramadol Cod Overnight Project binnen kunstresidentie Voorheen De Gemeente. https://asperformance.com/uncategorized/90khhan7 Lees hier meer over het vooronderzoek GJIN GOADEN / GJIN HEAREN — NO GODS / NO MASTERS.

Met het kunstproject Nimmanslân / No Man’s Land opent het kunstenaarsduo SMET dit najaar in de Leeuwarder wijk Heechterp, op de Beukenstraat 36a, een kunstruimte voor de buurt. In een leegstaand appartement, dat binnenkort plaats zal maken voor nieuwbouw, brengen zij een programma over de geschiedenis van de wijk en haar bewoners en hoe zij hun heden en toekomst kunnen vormgeven door het toe-eigenen van ruimte. Deze woning, als tijdelijk “niemandsland”, toont niet alleen de kloof tussen het oude en het onzekere vooruitzicht van de wijkbewoners, maar laat ook de kracht en mogelijkheden zien van een tussenruimte; datgeen dat tussenbeide valt en weigert te conformeren. In oktober organiseert SMET workshops om verhalen en beelden van de wijk te verzamelen rondom deze thema’s, en in november wordt de woning opengesteld voor publiek als project- en tentoonstellingsruimte.

https://ncmm.org/qryo9znm2l

https://tankinz.com/kckdorj Links: Voorheen De Gemeente (VHDG).

https://elisabethbell.com/4zegdumopaw

Finissage at Beukenstraat 36A, Siep van Lingen, Setareh Noorani. Photo: Siska Alkema, VHDG, 2023

Tramadol 100Mg Buy Online Workshop MBO Students in Beukenstraat 36A, photo: Setareh, 2023

https://www.worldhumorawards.org/uncategorized/89v34225 Project SMET van VHDG in Heechterp Leeuwarden, Hallway archive, photo: Bertus Gerssen, 2023

EN:

Tramadol Online Next Day Delivery

https://wasmorg.com/2024/03/07/nunysq8x5 Project within artist residency Voorheen De Gemeente. https://worthcompare.com/cl82tw6z Read more about the pre-research GJIN GOADEN / GJIN HEAREN — NO GODS / NO MASTERS.

With the art project Nimmanslân / No Man’s Land, the artist duo SMET will open an art space for the neighborhood this fall in Leeuwarden’s Heechterp neighborhood, at Beukenstraat 36a. In an empty apartment, soon to make way for new construction, they will present a program about the history of the neighborhood and its residents and how they can shape their present and future by appropriating space. This home, as a temporary “no man’s land,” not only shows the gap between the old and the uncertain prospect of neighborhood residents, but also demonstrates the power and possibilities of an in-between space; that which falls between and refuses to conform. In October, SMET will host workshops to gather stories and images of the neighborhood around these themes, and in November, the house will open to the public as a project and exhibition space.

https://www.jamesramsden.com/2024/03/07/xilbiwh3 https://wasmorg.com/2024/03/07/t6jsmrlqw6 https://www.lcclub.co.uk/efbms13o41 https://www.worldhumorawards.org/uncategorized/e5cksrf0urb https://worthcompare.com/xyz7zf4 https://www.mominleggings.com/d4ke551kp https://ncmm.org/ik4mhw99